De l’imaginari cultural d’un arxipèlag

Llibre catàleg. Edició d’A. Sánchez Robayna i
F. Castro
Pintura y poesía: la tradición canaria del siglo XX
Gobierno de Canarias, 385 p.

_________________

JAUME PONT
A partir de l’exposició a Santa Cruz de Tenerife el 2017

Les illes Canàries han estat un bastió fonamental de les arts plàstiques i la literatura de la modernitat. De vegades a la contra de la historiografia crítica. Caldrà recordar, a tall d’exemple, que no s’ha parlat prou de la importància del surrealisme canari al llarg dels anys vint i trenta del segle passat? El cànon artístic espanyol prioritza massa sovint la visió centralista per damunt de les perifèries artístiques, de manera molt especial les de Catalunya i Canàries, veritables centres d’irradiació del surrealisme més radical. André Breton considerava la terra canària i els seus artistes –penso en la revista Gaceta de Arte i el seu entorn, en artistes com Óscar Domínguez o Juan Ismael, en escriptors con Agustín Espinosa, Pedro García Cabrera, Domingo López Torres o Emeterio Gutiérrez Albelo– com un dels seus centres d’internacionalització fonamentals.
L’iceberg surrealista és només una part de l’extraordinari continent artístic insular, u i divers, i les seves derives posteriors. En un marc més genèric, com explicar la realitat cultural canària sense la llavor pionera dels poetes modernistes Tomás Morales o Alonso Quesada, i posteriorment de les figures centrals de García Cabrera i Luis Feria? Com entendre-la sense aprofundir el món plàstic de Néstor, Jorge Oramas i l’escola Luján Pérez, o les fites de l’esmentat Óscar Domínguez, Felo Monzón, Manolo Millares, Martín Chirino, César Manrique, Luis Hidalgo i Luis Palmero, per esmentar només uns pocs noms?
En aquest context, les relacions entre pintura i poesia dibuixen una de les cartografies més importants de l’imaginari de l’arxipèlag, com ho prova Poesía y pintura: la tradición canaria del siglo XX, magnífic llibre catàleg resultant de l’exposició celebrada el 2017 a Santa Cruz de Tenerife sota la direcció d’Andrés Sánchez Robayna i Fernando Castro. Una obra que, més enllà de l’ancoratge històric, el que pretén sobretot és anar a les arrels de la “imaginació material” i la “filosofia de la imaginació” canàries mitjançant l’estudi d’imatges, símbols i mites, amb la consegüent vinculació que aquests tenen amb l’escriptura poètica i les arts. El viatge que se’ns proposa, a través de la mitocrítica de Gaston Bachelard, ens permet descobrir els vincles creadors de pintura i poesia mitjançant els quatre elements materials (terra, aire, foc i aigua) i els signes imaginatius de la llum, el mite i la història, el “signe cos” i el “signe illa”. Des d’ells ens endinsem en un mosaic de ressonàncies inesgotables que abasten la realitat geogràfica, històrica i cultural de l’arxipèlag, sempre a partir d’una arquetipologia que des del particular s’enlaira cap a l’universal. El “signe illa” hi senyoreja com a inscripció d’una poètica de la matèria o condició insular. Una insularitat que passa per “la realidad física (la dicontinuidad territorial, la omnipresencia del mar, la lejanía, etc.) y su traducción o versión metafísica, desde el sentimiento de lontananza hasta la visión del mar como barrera, como infinitud, como principio o término…, pasando por lo soledad, el arraigo o la experiencia viva, poderosa, a veces casi cruda, de la espacialidad”.
Els continguts d’aquest excepcional llibre catàleg dibuixen així una mena d’assaig d’interpretació o quadern de bitàcola del solar atlàntic canari que inclou, en un considerable treball de contextualització, nombrosa obra plàstica, poemes, correspondència epistolar, dibuixos, fotografies i documentació inèdita. Des d’aquest tombant no només es pretén fer paleses, com ens recorden A. Sánchez Robayna i F. Castro, “las relaciones entre la pintura y la poesía en la cultura del siglo XX en Canarias a partir de la filosofía de la imaginación, sinó también subrayar los nexos con la cultura nacional e internacional de este período”.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Control * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.