L’arquitectura avui, diversa i dispersa

Ramon Maria Puig

La famosa bombolla immobiliària provocada per l’eufòria economicofinancera, ignorada i, potser, propiciada per algunes administracions irresponsables (canvi de la Llei del Sòl, infraestructures sobredimensionades, quan no innecessàries, equipaments megalòmans) ha tingut conseqüències pernicioses, no només econòmiques i socials (atur, desaparició d’empreses…) sinó també urbanístiques (desregulació del creixement de la ciutat, desordre territorial i també transformació descontrolada de sòl rústec en urbanitzacions fora de lloc i de tota mesura…). Continua llegint “L’arquitectura avui, diversa i dispersa”