Franquisme cultural i control polític de la mà de l’Instituto de Estudios Ilerdenses

Antonieta Jarne
HISTORIADORA
Professora d’Història Contemporània a la Universitat de Lleida; és autora de diverses obres sobre el franquisme a Lleida

____________________________

Uno de los factores de subversión, cuya reaparición se debe evitar decididamente, ha sido el catalanismo político, y aún, para simplificar la denominación, diremos el catalanismo a secas. (…)”
Amb aquesta nitidesa s’expressava l’historiador i exlligaire Fernando Valls Taberner en l’article La falsa ruta publicat a La Vanguardia el 15 de febrer de 1939. La burgesia, que havia tingut el catalanisme com una eina de regeneració política dins l’àmbit del conservadorisme social, no només hi renunciava sinó que, a més, el considerava còmplice dels “excessos” revolucionaris. Des d’aquest paradigma, doncs, la reconstrucció moral anhelada per les classes benestants no podia ser una altra que la que vingués dels vencedors, dels quals la burgesia autòctona formava part inherent. Continua llegint “Franquisme cultural i control polític de la mà de l’Instituto de Estudios Ilerdenses”

Algunes notes sobre com es va refundar l’IEI

MIQUEL PUEYO
Director de l’IEI entre 1986-1988

______________________

Per invitació de SEGRE faré memòria del període en què vaig tenir l’oportunitat de dirigir la reforma de l’IEI (del 29 d’octubre de 1986 a l’1 de juliol de 1988), després d’haver estat nomenat pel president Ramon Vilalta, i fins que vaig presentar la meua renúncia al president Ramon Companys. Per situar aquella etapa, recordem que el Ple de la Diputació va aprovar el 28 de gener de 1986 la creació de la Fundació Públic “Institut d’Estudis Ilerdencs”, que integrava béns, serveis, drets i col·leccions de l’”Instituto de Estudios Ilerdenses”, ens constituït el 16 de març de 1942 i integrat dins la xarxa de petits virregnats culturals d’àmbit provincial creada pel franquisme. Continua llegint “Algunes notes sobre com es va refundar l’IEI”

A cavall entre el projecte cultural i la subvenció

Joan J. Busqueta Riu
Professor de la Universitat de Lleida. Exdirector de l’IEI (desembre del 2006 – setembre del 2009)

________________________

L’Institut d’Estudis Ilerdencs ha obert, darrerament, de la mà de la seva directora Montserrat Macià, i de manera ben encertada, un procés de reflexió sobre quin és el paper que ha de jugar aquesta institució en un futur a mitjà i llarg termini. L’Institut ha passat per diferents etapes al llarg d’aquests primers setanta-cinc anys d’existència, amb el tombant important que suposà el canvi d’estatuts i la renovació impulsada a partir del canvi democràtic de finals dels 70 del segle passat, això sense oblidar una nova redacció estatutària, l’any 1997, que, alhora, significà la constitució de l’Institut en Fundació Pública, organisme autònom de la Diputació de Lleida. Continua llegint “A cavall entre el projecte cultural i la subvenció”