Franquisme cultural i control polític de la mà de l’Instituto de Estudios Ilerdenses

Antonieta Jarne
HISTORIADORA
Professora d’Història Contemporània a la Universitat de Lleida; és autora de diverses obres sobre el franquisme a Lleida

____________________________

Uno de los factores de subversión, cuya reaparición se debe evitar decididamente, ha sido el catalanismo político, y aún, para simplificar la denominación, diremos el catalanismo a secas. (…)”
Amb aquesta nitidesa s’expressava l’historiador i exlligaire Fernando Valls Taberner en l’article La falsa ruta publicat a La Vanguardia el 15 de febrer de 1939. La burgesia, que havia tingut el catalanisme com una eina de regeneració política dins l’àmbit del conservadorisme social, no només hi renunciava sinó que, a més, el considerava còmplice dels “excessos” revolucionaris. Des d’aquest paradigma, doncs, la reconstrucció moral anhelada per les classes benestants no podia ser una altra que la que vingués dels vencedors, dels quals la burgesia autòctona formava part inherent. Continua llegint “Franquisme cultural i control polític de la mà de l’Instituto de Estudios Ilerdenses”