Aquí y ahora: síntoma y contexto. Acerca de la actualidad del panorama artístico local

Jordi Antas
comissari projecte Javelina

____________

Plantear un proyecto como un archivo de creadores del contexto local a la altura que estamos no es pura coincidencia. Más allá de las incursiones –que no han sido pocas pero quizá no suficientes, o efectivas, o las adecuadas– que se han establecido durante las últimas dos décadas en el contexto leridano, pocas son las iniciativas que han generado un clima de convivencia entre artistas, público e instituciones. Y, decir esto implica en primer término defender la escena artística local, conocerla y comprenderla. Continua llegint “Aquí y ahora: síntoma y contexto. Acerca de la actualidad del panorama artístico local”

Arxiu Javelina: un projecte per visibilitzar i crear comunitat artística a Lleida

Antoni Jové
Coordinador d’exposicions. Centre d’Art la Panera

________________

Les obres d’art són fruit de l’acció del subjecte creador i del context. En aquest sentit des de Lleida, com des de qualsevol altre territori, s’han generat i generen múltiples i diferents manifestacions artístiques que, per una banda, han tingut en compte elements locals i, per altra banda, han focalitzat els seus objectius a transcendir el nostre marc territorial i qüestions o temàtiques més idiosincràtiques. Les dues opcions són necessàries i enriqueixen els discursos artístics que sorgeixen des de Lleida. Els aspectes més contextuals contribueixen a reforçar o qüestionar la identitat d’aquells qui habitem el territori i alhora comporten el descobriment d’aspectes amagats o ignorats a la resta de receptors aliens a aquest context. Els abordatges més universalistes permeten una major penetració dels treballs dels artistes en escenes nacionals i internacionals, alhora que ens connecten amb temes que ens afecten globalment com a individus i societat.
Un exemple memorable de creació des del context local és el d’Àngel Jové i Carles Hac Mor, que entre els anys vuitanta i noranta van fer diverses derives en el més pur estil situacionista per la Terra Almaialussa, un vast reialme de secà de límits difusos que ben bé podria anar de Maials a Àger. Jové va fotografiar, pintar i esculpir amb troballes paupèrrimes un territori inhòspit i oblidat que a les seves mans va adquirir un caràcter èpic, Hac Mor en va destil·lar el dialecte i el va infiltrar en un discurs postdadaista que provocava que allò conegut mudés cap a una altra dimensió. Continua llegint “Arxiu Javelina: un projecte per visibilitzar i crear comunitat artística a Lleida”