Error connexió bbdd eleccions a functions_elec_municipals